Trang chủ » Sinh viên

Phí khởi tạo miễn phí
Phí duy trì 30.000 VNĐ/tháng
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng
Thời hạn thanh toán tối thiểu 12 tháng
Dung lượng 500 MB
Băng thông 5 GB
Sub domain 2
FTP account 1
Email account 10
MySQL 5x 1
Control DirectAdmin
Auto backup Hằng tuần
PHP 5x
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Thời gian khởi tạo Khởi tạo ngay
  Hoàn tiền trong 30 ngày
  Đăng ký

 

Các dịch vụ cộng thêm:

Tên dịch vụ Chi phí
MySQL Server 10.000 VNĐ/tháng
Thêm 100MB Lưu trữ 10.000 VNĐ/tháng
Thêm 1GB băng thông 10.000 VNĐ/tháng