Bảng giá hosting cá nhân

BẢNG GIÁ HOSTING CÁ NHÂN

Thông số hosting Sinh viên Cá nhân Cá nhân Pro
Phí khởi tạo miễn phí miễn phí miễn phí
Phí duy trì(VNĐ/tháng) 30.000 50.000 70.000
Dung lượng 500 MB 1000 MB 2000 MB
Băng thông 5 GB 10 GB 20 GB
Sub domain 2 3 5
FTP account 1 2 3
Email account 10 15 30
MySQL 5x 1 2 3
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

 

download bảng giá