Bảng giá hosting doanh nghiệp

BẢNG GIÁ HOSTING DOANH NGHIỆP

Thông số hosting Doanh nghiệp Bán Chuyên Nghiệp Chuyên nghiệp Unlimited
Phí khởi tạo miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí
Phí duy trì(VNĐ/tháng) 100.000 150.000 200.000 250.000
Dung lượng 500 MB 1000 MB 2000 MB Unlimited
Băng thông 50 GB 100 GB 200 GB Unlimited
Sub domain 3 5 15 Unlimited
FTP account 2 4 10 Unlimited
Email account 20 40 100 Unlimited
MySQL 5x 2 4 10 Unlimited
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

 

download bảng giá