Trang chủ » Quy định sử dụng dịch vụ

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ của website đặt trên server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Server trong các trường hợp do khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi, website bị tấn công v.v…

 

2. Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

  • Sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, sử dụng Internet không tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, qui định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam
  • Sử dụng dịch vụ để gửi bulk email hay thông qua hệ thống, máy chủ để phá hoại một hệ thống, máy chủ khác
  • Sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống: như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ
  • Sử dụng máy chủ hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào Website khác trên cùng máy chủ hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của
  • Không thanh toán đầy đủ chi phí
  • Khi có sự yêu cầu của các cơ quan Pháp luật có thẩm quyền

 

 

3. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website, nội dung những email gửi đi và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

4. Khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho Chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

5. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.